U vezi iznosa kotizacije, određen je uz veliku pomoć naših sponzora u više nego prihvatljivom iznosu od 35 KM ako bude uplaćen do 15. septembra 2024. godine. Poslije tog datuma iznos kotizacije će biti 45 KM, zbog neizbježnih troškova i ostalih teškoća koje kasne prijave prouzrokuju. Ne možemo garantovati mogućnost prijave nakon 28. septembra, a pogotovo ne takmičarski paket.

Prijaviti možete jednog ili više takmičara porukom koju treba upisati u polje "Poruka" niže na ovoj stranici i koja treba da sadrži za svakog takmičara:

  1.      ime i prezime,
  2.      distancu trke,
  3.      e-mail adresu,
  4.      broj telefona,
  5.      pol,
  6.      godinu rođenja,
  7.      veličinu majice i
  8.      mjesto i eventualno klub iz kojega dolazite,

Možete se prijaviti i koristeći aplikacije Viber i WhatsApp na broj +387 (0) 66 804 774. Sa prijavama možete početi odmah, a iste će biti uredno objavljene na ovoj Web prezentaciji.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Planinarskog društva Ozren Kraljica 883 iz Petrova, broj 572-526-00000076-48, otvoren kod MF Banke AD Banja Luka. Molimo vas da nam po izvršenoj uplati, pošaljete skeniranu uplatnicu ili njenu fotografiju na isti način na koji ste izvršili prijavu, tj. kako je objašnjeno u prethodnoj tački. O prijemu vaših uplata, bićete uredno obavješteni.

Create Your Own Website With Webador